Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE

towania wytwarzania odpadów przez firmy. Celem tego systemu jest upewnienie się, że firmy nie zanieczyszczają środowiska i nie ni

Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE Obsługa BDO

Odpowiadają za egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony

Polska jest jednym z krajów na świecie, które poważnie traktują ochronę środowiska.

Widać to po tym, jak wprowadzili system raportowania wytwarzania odpadów przez firmy.

Celem tego systemu jest upewnienie się, że firmy nie zanieczyszczają środowiska i nie ni